24 Ekim 2013 Perşembe

Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite


Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite hakkında bilinmesi gereken gerçekler
1. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Gerçektir.
Amerikadaki pek çok tıbbi, psikolojik ve eğitim kuruluşunun uzun süredir varmış olduğu sonuca göre Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEH) beyin temelli tıbbi bir durumdur ve gerçektir. Bu kuruluşlar, ayrıca çocuk ya da yetişkin, DEHB’li kişilerin uygun bir tedaviden yarar görebilecekleri sonucuna varmışlardır. 

2. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite, yaygın ve ayırım gözetmeyen bir durumdur.
DEHB, yaş, cinsiyet, zeka, din, ırk, sosyo-ekonomik durum ayırdetmeyen herkesi her yaşta etkileyebilen bir durumdur. DEHB, DE/HB, ve DEB, hepsi aynı bozukluğa ait isimlerdir. Aradaki tek fark, bazılarında hiperaktivite vardır, bazılarında ise yoktur.
3. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite teşhisi karmaşık bir süreçtir.
DEHB’nin varlığını teşhis edebilmek için, kişinin,  semptomların önemli bir kısmını gösteriyor olması, günlük yaşamının önemli alanlarında (iş, okul, ya da arkadaşlar) belirgin sorunlar yaşıyor olması ve semptomları en az 6 ay boyunca göstermesi gerekir. Teşhis sürecini karmaşık hale getiren, bu semptomların normal davranışın aşırı formlarda görülmesidir. Ayrıca, DEHB’ye benzeyen başka durumlar da bulunmaktadır.Bu nedenle semptomların olası başka nedenleri de olabileceği DEHB teşhisi koyarken gözönüne alınmalıdır. DEHB teşhisi koymak için kişiyi tek bir teste tabi tutmak yeterli değildir. Doktorların teşhis için  kişiyle, davranışları ile, çevresiyle ilgili edindikleri bilgi de dahil olmak üzeree bu konuda birçok araç kullanırlar.
4. Başka psikolojik rahatsızlıklar da Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite ile birlikte sıklıkla görülebilir.
Amerika’daki araştırmalar DEHB’ye kaygı bozukluğu, depresyon ve uyku problemleri gibi başka mental problemlerin de eşlik edebildiğini söylemektedir.
5. Tedavi edilmeyen Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite‘nin  zararları olabilir.
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite  zararsız değildir.Teşhisve tedavi edilmez ise, DEHB aşağıdakilere sebep olabilir:
• Okul başarısı ve mezuniyet problemlerine
• Verim kaybı, kazanç azalması gibi iş sorunlarına
• İlişki sorunlarına,
• Trafik kazalarına,
• Aşırı yeme ve obezite ile ilgili sorunlara,
• Yasalarla sorun yaşamaya.
6. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite kimsenin suçu değildir.
DEHB, ahlaki zayıflık, yetersiz ebeveynlik, aile sorunları, zayıf öğretmenler ya da okullar, fazla televizyon, yiyecek allerjileri ya da çok fazla şekerin sebebiyet verdiği bir durum değildir. Araştırmalar, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite’nin yüksek oranda genetik (DEHB vakalarının pek çoğunda genetik bileşen gözlenmekte) ve beyin temelli (semptomların beynin belirli bölgeleri ile ilişkisi bulunmakta) olduğunu göstermektedir.Bir çocuğun bu bozukluğa sahip olma olasılığını  çocuğun cinsiyeti, aile geçmişi, doğum öncesi ve sırasındaki riskler, çevre toksinleri ve beyindeki fiziksel farklılıkları gibi faktörlerin artırdığı da bulgular arasındadır.
7. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite tedavisi çok yönlüdür.
Şu anda mevcut tedaviler, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivitesemptomlarını azaltmaya ve işlevselliği artırmaya yönelik tedavilerdir. Tedaviler, ilaç, psikoterapi, davranış terapisi, eğitim ya da eğitsel destek yer almaktadır. Genellikle DEHB’li kişiler bu tedavilerin kombinasyonlarından faydalanmaktadırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder